Ervaringen

Begeleidingstraject co-creëren

Begeleidingstraject co-creëren gemeente Rotterdam,
Regina Pak senior Contractmanager
Nadiya Madaya  beleidsadviseur Onderwijs
Eddie Meijer senior beleidsadviseur Onderwijs

Wij werken op verschillende afdelingen binnen de Gemeente Rotterdam en ons werd in 2018 een interne opleiding Co Creëren aangeboden. Een opleiding van 10 a 15 dagen, gekoppeld aan een praktijk-opdracht en coaching in kleine groepjes met het doel om samen te reflecteren op het proces en onze eigen leervragen. 

De samenstelling van de groepjes kwam spontaan tot stand, daar zat geen concept achter.

Huib heeft ons gedurende een jaar zeven keer in Rotterdam opgezocht en ons op kantoor coaching gegeven. Co creëren is een begrip dat wij als zijnde Gemeente Rotterdam best vaak in de mond nemen. Maar wat het nu precies is of wat het allemaal kan zijn, daar had ik best wel een paar vraagtekens bij. In die zin was het een leer- en vraagstuk waarin Huib ons op een verhelderende manier heeft begeleid. Juist door als drietal gecoacht te worden was er in de kern van het proces al heel veel 'co' aanwezig. Immers wij moesten met elkaar tot een resultaat zien te komen, wij moesten met elkaar samenwerken en maakten een gedeeld proces door. Tijdens de coaching was er aandacht voor de wisselwerking tussen ons als drietal maar daarnaast kwam een ieder van ons ook individueel aan bod.

Huib had een prettige sfeer gecreëerd waardoor we ons alledrie veilig genoeg voelden om iets van onszelf te laten zien. Althans, zo heb ik dat ervaren. Ik kan dat uiteraard niet voor de andere invullen. Wat ik goed vind aan Huib is dat hij kritisch is maar dan wel kritisch op een aangename manier, nooit veroordelend. Dat maakte het gemakkelijker om open te zijn. Huib laat je liefst zelf benoemen wat er gebeurt. Dat werkte dan ook goed voor mij. Zelf tot inzichten komen en woorden zoeken en vinden voor bepaalde processen die vaak vanuit een onderbuikgevoel worden aangestuurd. Wat ook goed werkte was dat we gelijktijdig werden gecoacht, wanneer Huib zich meer op de anderen richtte, dan kon ik dat met een zekere afstand observeren en juist daar leerde ik zelf eigenlijk ook weer heel veel van. Terwijl het op dat moment dan helemaal niet over mij ging maar juist over een ander. Huib heeft voor mij als een spiegel gewerkt, hoe communiceer ik, doe ik het goed of wat kan beter, wat kan anders? (Regina Pak /senior contractmanager)

Ik zie Huib als een kundige coach en een prettig mens. Hij is analytisch sterk en komt met verfrissende inzichten. Huib schuwt de confrontatie niet en soms kan hij daarin een beetje dwingend zijn. Uiteraard was de insteek van dit coachingstraject vooral werk gerelateerd maar aangezien je jezelf overal mee naar toe neemt, drong een aantal sessies ook zeker dieper door in wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Immers herhalen bepaalde patronen zich zowel op de werkvloer als privé. Het traject was voor mij te kort om echte gedragsveranderingen tot stand te brengen maar ik heb er desondanks veel van geleerd. Ik heb geleerd om nieuwsgieriger te zijn naar anderen door meer open vragen te stellen. Gesprekken lopen dan anders. Dat we als een groep van drie gelijktijdig coaching kregen, had voordelen maar ook nadelen. Een voordeel is dat je leert van de anderen maar een nadeel is dat je de toch al beperkte tijd met elkaar moet delen. In mijn beleving ging Huib dan soms te snel. Misschien is er in een individuele coaching meer tijd en aandacht voor bepaalde aspecten die ik dan persoonlijk heel boeiend vind. Wanneer we bijvoorbeeld een interessante theorie uitwerkten, had ik daar soms wel langer bij stil willen blijven staan. Al met al was het een leerzaam proces. (Nadiya Madaya /beleidsadviseur Jeugd& Onderwijs)

“Al eerder heb ik trajecten doorlopen met Huib als coach en omdat ik een klik met hem voel, leek het me prettig om ook dit keer samen te werken. Huib's methodiek ligt me goed, hij is snel en confronterend en haalt me uit mijn comfortzone. Hij is er bedreven in om knelpunten te analyseren en inzicht te scheppen in wat je eigen rol daarin is geweest en hoe het ook anders kan. Mijn persoonlijke doel was om er met Huib aan te werken hoe ik gesprekken anders aan kan gaan om op een constructieve manier de andere partij in beweging te brengen. In dit geval zijn dat de Hoge Scholen van Rotterdam met wie ik probeer samen te werken aan  de vermindering van het lerarentekort. Het voordeel van een groepscoaching is dat je een bredere blik geboden wordt op in dit geval drie verschillende casussen van co-creatie. Maar tegelijkertijd was dat ook het nadeel omdat de casus van een ander soms verder van me afstond. Bovendien werd de definitie co-creatie in mijn beleving soms wel heel ver opgerekt. Voor mij betekent co-creatie namelijk; in samenwerking met een externe partij tot een resultaat komen, voor anderen kan het betekenen; 'hoe ga ik beter om met mijn eigen collega's”. (Eddy Meijer/ senior beleidsadviseur)

Tekst geschreven door Jannie Regnerus naar aanleiding van telefonische interviews.