Ervaringen

Michiel Veldman

Leidinggevende Ressortsparket OM
nu DJZ IND

 

Wanneer je mij vraagt wat Huib's X factor is als zijnde coach, dan roem ik zijn vermogen om dwars door bullshit heen te prikken en meteen heel diep te gaan. In de wereld van het OM is het gebruikelijk om verbaal sterk te kunnen argumenteren. Woorden worden gebruikt als een harnas. En dat betekent ook dat emotionele zaken meestal rationeel worden benaderd.

Huib prikt daar meteen doorheen. Hij is authentiek en hij is doordringend. Huib windt er geen doekjes om en komt snel tot de kern van het probleem. Hij laat zich daarna ook niet meer snel van die kern afleiden. Wat ik een mooie metafoor vond tijdens het coaching traject was: 'Je kunt ergens hoog boven vliegen, het wordt pas ingewikkeld wanneer je wilt landen.' Dat was het probleem waar ik zelf mee in de knoop zat, maar dan door Huib treffend in een beeld vervat.

Lees verder

Ben Janssen

Tax - Partner
Deloitte

 

Als leidinggevende heb ik in het verleden zo af en toe medewerkers met Huib in contact gebracht wanneer ze behoefte hadden aan coaching. Het viel me indertijd al op hoe efficiënt Huib te werk ging. Met slechts een paar sessies, twee a drie, werd er in korte tijd een heel positief resultaat geboekt. Toen ik zelf tegen een ingewikkelde situatie op de werkvloer aanliep, besloot ik om ook bij Huib te rade te gaan. Daar heb ik geen moment spijt van gekregen. 

Huib komt snel tot de kern. Zijn methode is die van een directe, vragende stijl, op die manier laat hij je zelf tot inzichten komen. Facetten die ik over het hoofd zie, brengt Huib met zijn vragen voor het voetlicht. Binnen een kwartier kan hij je blik doen kantelen door onverwachte en verfrissende perspectieven op een situatie te openen. 

Lees verder

Charles Wiegant

Hoofd Advocaat-generaal
Landelijk bestuur Ressortsparket (OM)

 

Ik vind Huib bijzonder goed in zijn werk omdat hij een coach is die zijn plaats durft in te nemen in het proces. Tegelijkertijd laat hij veel ruimte aan de mensen die hij coacht. Hij doorziet snel waar het wringt en zal niet schromen recht op het probleem af te gaan, deze voortvarendheid maakt zijn werkwijze efficient en de resultaten daarvan doen zich al snel gelden op de werkvloer. Dat laatste vind ik heel belangrijk. In het verleden heb ik samengewerkt met coaches die andere routes kiezen die veel tijd in beslag nemen.

Wij hebben momenteel binnen de organisatie te maken met een ingewikkelde fusie en onze mensen moeten nieuwe teams gaan vormen, dat betekent ook dat men opnieuw moet leren hoe aan te sturen en aangestuurd te worden.

Lees verder

Dick Bennink

Algemeen Directeur
Prorest bv (onderdeel van Facilicom)
nu operationeel directeur Catering-Albron

 

Als algemeen directeur van Prorest werd mij in functioneringsgesprekken met mijn baas duidelijk gemaakt dat er risciovoller ondernemerschap van mij werd verlangd.

Ik ben geen high risc ondernemer maar wel een high performer, ik schrijf geen rode maar zwarte cijfers en zet hoog in op rust, winst, klant- en medewerkerstevredenheid. Bovendien nam ik wel degelijk risico's maar hoe kwam het dan dat de perceptie van mijn ondernemerschap als behoudend werd gezien?

Lees verder

Claartje van Fulpen

Vice President - HR, General & Legal Affairs
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (MCFE) B.V.

 

Twee jaar geleden stond er bij ons een grote reorganisatie voor de deur. Ik zou hier grotendeels verantwoordelijk voor zijn. Tijdens zo'n zwaar traject leek het me goed om een coach te hebben. In die twee jaar belde ik Huib, die me was aangeraden door mijn voorganger, op momenten dat ik een sparringpartner wilde. Als ik hem nodig had, zette hij zich vol in.

Ik was onder de indruk van zijn vermogen om de meest complexe dingen - en die zijn er volop in een reorganisatie - simpel en behapbaar te maken. Hij was daarbij heel concreet - wat ik heel fijn vind in een coach. Want je kunt wel een advies geven, maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Bij Huib zag ik voortdurend wat zijn adviezen mij concreet opleverden.

Lees verder

Marcel Blom

Architect

 

Gedurende 26 jaar -waarvan 16 jaar als partner- werkte ik als architect voor een groot architectenbureau.  Samen met nog vijf andere partners, waaronder de oprichters van het bedrijf vormden we het bestuur. Ik werkte in die tijd aan grote publieke projecten, bijvoorbeeld treinstations enzovoort.  Het waren jaren waarin ik me niet alleen creatief enorm heb ingezet maar als partner ook organisatorisch met het doel om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. De erkenning voor mijn inzet bleef echter uit en dat begon me steeds meer te frustreren. Ik liep op mijn tandvlees, en had geen controle meer over de situatie. Toevallig liep ik Huib een keer tegen het lijf en we spraken af een kopje koffie te drinken. En meteen al op zijn manier, in de stad, drinkend in de tuin van een hofje. Alleen dit al vond ik een verademing want zoiets stond ik mijzelf niet toe.

Lees verder

Nicole van Weringh

Sr. stafmedewerker en Projectleider KEI
Gerechtshof Amsterdam
Gerechtshof Den Haag

 

Ik werk als projectleider Kwaliteit en Innovatie (KEI) en ben senior stafmedewerker voor  Gerechtshof Amsterdam & Gerechtshof Den Haag. In de afgelopen jaren zijn mijn werkzaamheden van een naar twee gerechtshoven uitgebreid. Het is een veeleisende werkomgeving die veel van mijn stevigheid vraagt. Binnen mijn werk beweeg ik me als solist tussen partijen en moet mensen bij elkaar zien te krijgen, krachten bundelen, visies zien te verenigen. Dat is een positie waarin ik goed gedij, een rol die ik maar al te goed ken van vroeger, maar het maakt me soms meer tot een loner dan ik wil. Op die momenten ervaar ik het werk als eenzaam en zwaar. Daar komt bij dat ik streng ben voor mezelf en perfectionistisch ingesteld, ik neem veel verantwoordelijkheid op me en vraag liever niet om hulp. 

Lees verder

Marco Verhagen

Directeur HR Global
van Hessen BV
(voorheen) General Manager HR bij Mitsubishi

 

Een dag lang intensief investeren in jezelf waarna je terug op je werk weer precies doet wat je deed. Zo gaat het vaak met trainingen. Maar niet met Huib. Toen wij een nieuwe missie en core values wilden definiëren voor ons bedrijf, begeleidde hij samen met een collega ons ontwikkelingstraject. Uren sparden we over de aanpak van het traject en de bijbehorende trainingen.

Wat past bij de organisatie? Hoe kunnen we dat intern verkopen? Hoe koppelen we de soft skills uit de trainingen aan een verbetering van onze bedrijfsprocessen? Hoe betrek ik medewerkers en stimuleer ik als leidinggevende ontwikkeling, en daarmee de performance van de organisatie? Door Huibs enorme betrokkenheid was hij al snel geen buitenstaander meer en begreep hij precies wat er speelde.

Lees verder

Mark Weverink

Commercieel directeur, Norkem bv

 

Puur, dat is het eerste dat in mij opkomt, terugdenkend aan de sessies welke ik met Huib heb mogen hebben. Ik herinner mij de sessies als personal coach als oprecht, eerlijk en verfrissend. Huib is iemand die vanuit authenticiteit en zijn eigen kern je mee weet te nemen in je eigen ontwikkeling en ontwikkeling van teams.

Enerzijds heb ik als onderdeel van een team mee mogen maken hoe er een verandertraject in werking werd gezet, en kunnen analyseren hoe dat ging, waarbij anderzijds ik in een 1 op 1 situatie soms stevig werd geconfronteerd met mijzelf. De manier waarop heb ikzelf als zeer prettig ervaren, waarbij je het gevoel hebt dat hij continu de vinger toch wel in de buurt, of op, de zere plek weet te leggen. Het feit dat dit zo is heeft mijns inziens te maken met de doortastendheid van Huib.

Lees verder

Joris Voeten

Engineer Urban Green Space
Urban Roofscapes

 

In mijn leven was er een disbalans ontstaan tussen werk en prive. Met een studie-achtergrond in de tropische bosbouw, werk ik als ingenieur en ontwerper voor Roofscapes. Wij maken steden groener, we ontwerpen bijvoorbeeld tuinen op daken. Dit werk brengt me over de hele wereld, van Dubai tot New York. Het bedrijf bestaat nog niet zolang en werkt met jaarcontracten, die onzekere factor werkt stress in de hand en bovendien kampte ik met een schuldgevoel. Het gevoel tekort te schieten in aandachtsvolle tijd voor mijn gezin. De mensen dicht om mij heen vonden het niet meer 'zo gezellig' met me. Ik had daar geen goed antwoord op maar ik nam het serieus en wilde er iets aan doen. Hoe de negatieve energie om te buigen naar iets positiefs, daar heb ik Huib voor ingeschakeld.

Lees verder

Roel de Wilde

Directeur
de Wilde advies en begeleiding

 

Huib en ik werken al zestien jaar samen. De nadruk van deze samenwerking ligt op groei en ontwikkeling van mensen, teams en organisaties binnen het bedrijfsleven en de overheid.

Huib heb ik leren kennen als een geduldige en sensitieve coach. Hij pakt de persoonlijke lijn snel en intuïtief op en hij beschikt over het geduld om samen met de cliënt de noodzakelijke strategische en persoonlijke processen te doorlopen.

Huib's grote kwaliteit is dat hij heel subtiel kan werken. Hij blijft in verbinding met de cliënt en weet tegelijkertijd tot op diep niveau door te dringen en mensen in beweging te krijgen.

Lees verder

Monique van der Borg

Hfd Legal Office
Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden (OM)

 

Ik werk als Advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie, een veeleisende en verantwoordelijke functie binnen een overwegend mannenbolwerk. Na hervormingen binnen de organisatie kregen we eind vorig jaar te maken met coaching en intervisie en zodoende kwam ik met Huib in contact. Nog steeds is het onrustig binnen de organisatie en dat maakt mensen zenuwachtig. Door sommigen wordt die onzekerheid gemaskeerd met machtsvertoon en alfagedrag. Daar heb ik af en toe best moeite mee. Los daarvan heb ik de kar lang in mijn eentje getrokken en moest ik na de reorganisatie verbinding gaan zoeken met nieuwe collega's.

Lees verder

Niek Pesman

Advocaat

 

Na zoveel jaar in het vak, inclusief voorzitterschap van de maatschap, kreeg ik behoefte aan een personal coach. Om eens stil te staan bij waar ik nu sta, zowel in mijn werk als in het dagelijks leven. Iemand raadde me Huib aan en nu hebben we eens in de zes weken een gesprek. Ik was nooit zo geneigd om over mezelf te praten, maar Huib weet me daartoe te verleiden. Ontzettend scherp, met een enorm luisterend oor, is hij ook nog eens een intelligent gesprekspartner die me feilloos een spiegel voorhoudt. 

Lees verder

Martijn Weijers

senior manager | Business Tax
Deloitte Belastingadviseurs B.V.

 

Toen ik mijn eerste directietraject bij Deloitte had doorlopen en met een paar ontwikkelpunten werd afgewezen, wilde ik mijn kansen voor een volgende poging vergroten. Hoe kon ik mijn leiderschap op een natuurlijke wijze gestalte gaan geven? Zodoende kwam ik bij Huib terecht. Ik had zijn website goed doorgenomen en op de een of andere manier sprak deze me enorm aan. Huib leek het anders aan te pakken dan de meeste coaches die ik ken.

Lees verder

Serkan Özdemir

Area manager Turkey
Norkem BV

 

Huib heeft me in de juiste flow gebracht, zegt Serkan Özdemir, 32 jaar en werkzaam bij Norkem. In de voorbereiding op een leidinggevende functie op een nieuw te openen filiaal in Turkije, voerde ik coachingsgesprekken met Huib. Die gesprekken hadden als doel winst te boeken in plannen, organiseren en leidinggeven. Op Huib's kantoor voelde ik me meteen op mijn gemak en ondanks het feit dat we ogenschijnlijk ongedwongen en organisch met elkaar spraken, had Huib wel degelijk een onderliggende structuur in zijn vragen aangebracht die me al snel bij mijn kern brachten. 'Wie ben ik, hoe communiceer ik zowel prive als op de werkvloer, waar zitten mijn knelpunten, mijn blokkades'. Huib heeft een groot talent om feilloos af te stemmen op die valkuilen. Met zijn betrokkenheid brengt hij een veilige atmosfeer tot stand die het mogelijk maakt om de diepte in te durven gaan in de analyse.

Lees verder

Sandra Mast

plv Hfd Legal Office
Ressortsparket Amsterdam (OM)

 

In verbinding met anderen mijn eigen koers varen, dat is na een aantal coachingssessies met Huib mijn thema geworden. Een soort compas waar ik op ging varen. Ik werkte als leidinggevende binnen het OM waar Huib als coach een herorganisatie begeleidde. De eerste gesprekken tussen ons verliepen niet meteen soepel, ik hield Huib op een professionele afstand maar daar liet hij het niet bij zitten. Door het gebrek aan vertrouwen aan te stippen en te benoemen, deed hij precies datgeen ik nodig had om mijn veilige pantser af te kunnen leggen en echt te beginnen met een ontdekkingstocht in mijzelf.

Lees verder

Leonoor Juwett

Directeur
VZ industries

 

Toen ik met Huib aan een traject begon, was ik werkzaam als directeur van VZ Industries en op zoek naar een beter evenwicht in de privé - werkbalans.

Ik beschouw mezelf als 'mensenmens' en werk het liefst binnen familiebedrijven. Dat heeft voor- en nadelen, want juist omdat je zo dicht bij de mensen staat, wil je ze niet teleurstellen. Ze rekenen op je en ik geef me dan ook altijd voor de volle honderd procent. Dat was lange tijd goed gegaan maar op enig moment had ik mijn eigen grenzen overschreden.

Lees verder

Ton Klein

Directeur
Oberon onderzoeks-adviesbureau

 

Sinds 2006 werken we als Oberon samen met Huib. We ontwikkelden met elkaar verschillende trainingen op het gebied van lokaal onderwijsbeleid. Huib gaf die training vervolgens ook diverse malen. Mensen met tegengestelde belangen laten zien wat hun gemeenschappelijk belang is, daar is Huib echt goed in. Hoe verschillend hun werelden ook zijn, altijd gaan deelnemers geïnspireerd door wat hen bindt naar huis. Hij creëert een veilige sfeer waarbinnen mensen zich kwetsbaar op durven stellen, en kan goed omgaan met weerstand. 

Lees verder

Rian Cuppens

Senior manager Audit Private Companies
Deloitte Accountants

 

Hoe zorg ik ervoor dat ik minder bevestiging nodig heb? Die vraag stond centraal in het persoonlijke coachingstraject waar Huib me begeleidde in de ontwikkeling naar director binnen Deloitte. Gedurende drie jaar hadden we regelmatig coachingsgesprekken, waarin we mijn persoonlijke drempels uitdiepten en keken hoe ik die kon aanpakken of accepteren om verder te komen.

Lees verder

Eddie Meijer

Senior beleidsadviseur
Gemeente Rotterdam

 

Zes keer per jaar komt een groot deel van de accountmanagers van de Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving bijeen voor een intervisiesessie onder leiding van Huib. Dat doen we al zo'n drie jaar. In die tijd is een groep ontstaan die zich kwetsbaar opstelt en open is naar elkaar - niet in de minste plaats door de veilige sfeer die Huib creëert.

Lees verder