Ervaringen

Ben Janssen

Tax partner
Deloitte

Als leidinggevende heb ik in het verleden zo af en toe medewerkers met Huib in contact gebracht wanneer ze behoefte hadden aan coaching. Het viel me indertijd al op hoe efficiënt Huib te werk ging. Met slechts een paar sessies, twee a drie, werd er in korte tijd een heel positief resultaat geboekt. 

Toen ik zelf tegen een ingewikkelde situatie op de werkvloer aanliep, besloot ik om ook bij Huib te rade te gaan. Daar heb ik geen moment spijt van gekregen. 

Huib komt snel tot de kern. Zijn methode is die van een directe, vragende stijl, op die manier laat hij je zelf tot inzichten komen. Facetten die ik over het hoofd zie, brengt Huib met zijn vragen voor het voetlicht. Binnen een kwartier kan hij je blik doen kantelen door onverwachte en verfrissende perspectieven op een situatie te openen. 

Huib heeft een naturel talent om tijdens een gesprek ook iets van zichzelf te laten zien en zichzelf daarin kwetsbaar te maken, dat opent de weg tot een gelijkwaardige dialoog en uitwisseling, in zo'n sfeer durf je ook meer van jezelf te tonen.

Wat mij steeds positief treft is dat Huib, ook al zit er soms een lange tijd tussen de ene en de andere sessie, bij iedere ontmoeting weer heel scherp op het netvlies heeft wat er speelt aan feiten en omstandigheden. Dat getuigt van een goede voorbereiding maar ook van een oprechte betrokkenheid bij een ieder die tegenover hem plaatsneemt. Zijn kijk op de zaak is verhelderend en zijn ervaring brengt mij verder. Huib heeft mij bijvoorbeeld meer inzicht kunnen geven in verhoudingen, hoe het werkt tussen mensen in een hiërarchie, hoe patronen en valkuilen ontstaan, hoe belangrijk duidelijke communicatie is.

Wat Huib's toegevoegde waarde is, is dat hij over een heel breed palet beschikt, met veel kennis en kunde dealt hij met ingewikkelde werksituaties maar daarnaast weet hij ook heel goed in te spelen op levensvragen. Dat vind ik bijzonder. Hij weet op een organische manier het professionele met het private, het persoonlijke te combineren.

Tekst geschreven door Jannie Regnerus nav een telefonisch interview.