Ervaringen

Ingrid Hellinga-Oving

Fiscaal adviseur
partner Caraad belastingadviseurs

Vanaf 2011 maak ik als fiscaal adviseur en later mede-eigenaar deel uit van Caraad Belastingadviseurs in Groningen. Caraad levert landelijk fiscale expertise in verschillende branches zoals onderwijs, zorg en overheidsinstellingen, maar ook nationale en internationale bedrijven. 

Daarvoor heb ik vele jaren als senior manager Tax bij EY gewerkt. De reden dat ik Huib heb benaderd kwam voort uit het feit dat ik als vrouw in de fiscale mannenwereld voortdurend tegen dezelfde dingen aan liep. 

Het begon een vicieuze cirkel te worden. Om een voorbeeld te geven, wanneer zich tijdens een vergadering een conflictueuze situatie voordeed reageerde ik nogal eens vanuit mijn emotie. Dat gedrag stond het gewenste resultaat in de weg, ik wilde waardering en zocht die erkenning bij anderen, buiten mezelf. 

Ik ben een echte Groningse en wars van vaagheden die je doorgaans met coaching associeert. Met Huib was dat anders, ik kende Huib al omdat hij al eerder als coach verbonden was aan ons kantoor. Hij kende de mensen en de cultuur, dat was een heel prettig uitgangspunt. Huib onderscheidt zich omdat hij zo direct is, hij neemt geen blad voor de mond en schroomt niet om te zeggen wat hij er zelf van vindt. Hij benoemt de dingen. Die methode werkt voor mij. Bovendien neemt hij zichzelf mee in het gesprek, ook Huib heeft een en ander meegemaakt in zijn leven en omdat hij zichzelf kwetsbaar durft op te stellen creëert dat een gevoel van wederzijds respect, vertrouwen en herkenning.

Raak. Dat is een woord wat in me opkomt wanneer ik denk aan Huib. Hij legt de vinger vrijwel meteen op de zere plek, dat heb ik als heel bijzonder ervaren. Ik had het gevoel dat hij mij doorzag, mijn gedrag en mijn brein en hoe dat werkt bij mij. Hij confronteerde me daarmee en probeerde me bewust te maken van mijn eigen aandeel in de communicatie. Het heeft eerst wel een tijdje geduurd voor ik kon horen wat hij mij te zeggen had. Vooral het woord manipuleren riep veel weerstand in me op, zoiets deed ik toch niet? Ik probeerde het toch juist allemaal zo goed te doen? Huib bleef vrij van oordelen, dat schiep ruimte om er zelf over na te willen denken. Probeerde ik met emotie het gedrag van anderen te beïnvloeden? Pas toen ik me bewust werd van mijn eigen patronen en mechanismen kon ik er mee aan de slag.

Huib heeft in kort bestek een grote transformatie in gang gezet. Eigenlijk gun ik iedereen die zoekende is een gesprek met Huib, hij is in staat om je bewust te maken van je eigen gedrag en de blinde vlek ten aanzien van jezelf.

Dat wat Huib in gang heeft gezet, heb ik op eigen initiatief verder uitgediept en onlangs heb ik een post HBO diploma transformationeel coaching behaald. Die manier van coaching richt zich er vooral op hoe je in een gesprek leert aan de ander terug te geven wat het gedrag en de  manier van communiceren van de ander met jou doet. Je bent een spiegel voor de ander. Ik vind het magisch om te ervaren wat je allemaal in de communicatie met collega's en clienten op de werkvloer maar ook in je privé-leven kunt verbeteren zodra je je eenmaal bewust bent van actie-reactie en vooral jouw eigen rol hierin. Mijn studie coaching zie ik nu vooral als een investering in mezelf, maar ik ga daar zeker meer mee doen. Dagelijks pas ik mijn kennis toe met groot resultaat. Het is een wereld van verschil hoe mensen nu op mij reageren, doordat ik zelf anders in het leven sta. Mijn fundament is zoveel steviger, ik ben niet gemakkelijk meer uit balans te brengen en ik voel rust. Hoofd hart en handen zijn congruent.

Tekst door Jannie Regnerus naar aanleiding van telefonisch interview met Ingrid Hellinga-Oving.