Ervaringen

Charles Wiegant

Hoofd Advocaat-generaal
Landelijk bestuur Ressortsparket (OM)

Ik vind Huib bijzonder goed in zijn werk omdat hij een coach is die zijn plaats durft in te nemen in het proces. Tegelijkertijd laat hij veel ruimte aan de mensen die hij coacht. Hij doorziet snel waar het wringt en zal niet schromen recht op het probleem af te gaan, deze voortvarendheid maakt zijn werkwijze efficient en de resultaten daarvan doen zich al snel gelden op de werkvloer.

Dat laatste vind ik heel belangrijk. In het verleden heb ik samengewerkt met coaches die andere routes kiezen die veel tijd in beslag nemen.

Wij hebben momenteel binnen de organisatie te maken met een ingewikkelde fusie en onze mensen moeten nieuwe teams gaan vormen, dat betekent ook dat men opnieuw moet leren hoe aan te sturen en aangestuurd te worden.

De leidinggevenden van nu zijn vaak zelf binnen die oude hierarchische structuren opgeleidt maar in de nieuwe werkverhoudingen zijn deze structuren niet langer adequaat. Leiderschap houdt veel meer in dan op autoriteit leunen en Huib leert ieder zowel op individueel niveau als in teamverband hoe die hierarchische structuren los te laten en het leiderschap op een andere wijze in te nemen en waar te maken. Dat is een bijzondere en inspirerende ontwikkeling voor ieder die erbij betrokken is, op professioneel maar ook op menselijk niveau.

Charles Wiegant

Tekst geschreven door Jannie Regnerus naar aanleiding van telefonisch interview.