Ervaringen

Serkan Özdemir

Area manager Turkey
Norkem

Huib heeft me in de juiste flow gebracht, zegt Serkan Özdemir, 32 jaar en werkzaam bij Norkem. In de voorbereiding op een leidinggevende functie op een nieuw te openen filiaal in Turkije, voerde ik coachingsgesprekken met Huib. 

Die gesprekken hadden als doel winst te boeken in plannen, organiseren en leidinggeven. Op Huib's kantoor voelde ik me meteen op mijn gemak en ondanks het feit dat we ogenschijnlijk ongedwongen en organisch met elkaar spraken, had Huib wel degelijk een onderliggende structuur in zijn vragen aangebracht die me al snel bij mijn kern brachten. 'Wie ben ik, hoe communiceer ik zowel prive als op de werkvloer, waar zitten mijn knelpunten, mijn blokkades'. Huib heeft een groot talent om feilloos af te stemmen op die valkuilen. Met zijn betrokkenheid brengt hij een veilige atmosfeer tot stand die het mogelijk maakt om de diepte in te durven gaan in de analyse.

Huib hield me heel subtiel een spiegel voor en gaf me met rollenspellen inzicht in mijn gedrag, in mijn manier van communiceren. Het resultaat daarvan is een veel groter en ruimer zelfbewustzijn. Huib's manier van werken is niet schools maar juist op het individu toegesneden; 'Wat heeft Serkan nodig?'.

Het belangrijkste wat ik van Huib heb geleerd is dat de oplossing in jezelf besloten ligt. Concreet houdt dat in dat ik in een stroef communicatieproces nu tijdig een stap terug zet om te reflecteren op hoe ik als leidinggevende die communicatie weer vloeibaar kan maken. Hoe ik op een positieve manier mensen mee kan krijgen en achter me kan scharen.

Ik ben jong en ik ervaar het als een perfecte timing om in dit stadium van mijn loopbaan die coachingsgesprekken met Huib te hebben gevoerd, ik kan er nog heel lang de vruchten van plukken en met mij de mensen om me heen. Ik sta vol in mijn kracht.

Serkan Özdemir

Tekst geschreven door Jannie Regnerus naar aanleiding van telefonisch interview.