Ervaringen

Dick Bennink

Algemeen Directeur
Prorest bv (onderdeel van Facilicom) - operationeel directeur Albron

Als algemeen directeur van Prorest werd mij in functioneringsgesprekken met mijn baas duidelijk gemaakt dat er risciovoller ondernemerschap van mij werd verlangd. Ik ben geen high risc ondernemer maar wel een high performer, ik schrijf geen rode maar zwarte cijfers en zet hoog in op rust, winst, klant- en medewerkerstevredenheid. Bovendien nam ik wel degelijk risico's maar hoe kwam het dan dat de perceptie van mijn ondernemerschap als behoudend werd gezien?

Mijn baas stelde voor om een coach in te schakelen en ik ging daarmee akkoord. Via een collega binnen het bedrijf kwam ik bij Huib terecht. Huib en ik hebben o.m. met de theorie van Quinn gewerkt en daarmee het effect van verschillende leiderschapstijlen onderzocht. We ontdekten al gaandeweg dat voor mij persoonlijk het facet 'creerend vermogen' nog wat extra aandacht kon gebruiken.  Om mijn imago van behoudend leider enigszins bij te stellen moest ik leren mijn momentum te gaan claimen, want ik nam wel degelijk risico's. Het was aan mij om dat beter voor het voetlicht te brengen.

Huib is iemand die de 'battle aangaat'. Hij kan er met een gestrekt been ingaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk maar toch beviel het me. Hij durfde op een positieve manier heel confronterend te zijn en hield me een spiegel voor. Wanneer ik hem tijdens een sessie uiteenzette wat zich op de werkvloer had voorgedaan, schroomde Huib nooit om te concluderen;

'Dat heb je helemaal verkeerd aangepakt.'

Huib is heer en meester in het inzichtelijk maken van mijn eigen gedrag en hoe mijn manier van communiceren op anderen uitwerkt.

Die groei van zelfreflectie en toename van relativeringsvermogen komt niet alleen van pas binnen mijn werk maar ook in mijn priveleven. Het verdiept en verrijkt de band met mijn volwassen kinderen en echtgenote nog meer. Mijn baas is bovendien meer dan tevreden over de output van dit coachingstraject. Kortom, alleen maar winnaars. 

Dick Bennink

Tekst geschreven door Jannie Regnerus naar aanleiding van telefonisch interview.