Ervaringen

Marco Verhagen

Directeur HR Global
van Hessen (voorheen) General Manager HR bij Mitsubishi

Een dag lang intensief investeren in jezelf waarna je terug op je werk weer precies doet wat je deed. Zo gaat het vaak met trainingen. Maar niet met Huib. Toen wij een nieuwe missie en core values wilden definiëren voor ons bedrijf, begeleidde hij samen met een collega ons ontwikkelingstraject. Uren sparden we over de aanpak van het traject en de bijbehorende trainingen.

Wat past bij de organisatie? Hoe kunnen we dat intern verkopen? Hoe koppelen we de soft skills uit de trainingen aan een verbetering van onze bedrijfsprocessen? Hoe betrek ik medewerkers en stimuleer ik als leidinggevende ontwikkeling, en daarmee de performance van de organisatie? Door Huibs enorme betrokkenheid was hij al snel geen buitenstaander meer en begreep hij precies wat er speelde.

Ook in de trainingen werkte hij knetterhard en bracht hij mensen in beweging. Scherp en confronterend - waar je wel tegen moet kunnen - weet hij je daadwerkelijk te laten inzien dat jíj verschil kan maken en altijd invloed hebt. Niks een dagje op de hei, Huib gaat voor de lange termijn. Dat houdt ook in dat hij zichzelf aan het einde overbodig maakt door de leidinggevenden de trainingsrol te geven. Zo ontstaat een lerende organisatie. Een fantastisch traject! Misschien schrijven Huib en ik er nog eens een boek over...