Ervaringen

Ton Klein

Directeur
Oberon onderzoeks-adviesbureau

Sinds 2006 werken we als Oberon samen met Huib. We ontwikkelden met elkaar verschillende trainingen op het gebied van lokaal onderwijsbeleid. 

Huib gaf die training vervolgens ook diverse malen. Mensen met tegengestelde belangen laten zien wat hun gemeenschappelijk belang is, daar is Huib echt goed in. Hoe verschillend hun werelden ook zijn, altijd gaan deelnemers geïnspireerd door wat hen bindt naar huis. Hij creëert een veilige sfeer waarbinnen mensen zich kwetsbaar op durven stellen, en kan goed omgaan met weerstand. 

We hadden een keer een groep onderwijsambtenaren die de omslag moesten maken van specialist naar generalist, en contactpersoon van een school zouden worden. Daar zagen ze enorm tegen op. 'Maar ik weet helemaal niets van leerlingenvervoer of de leerplicht. Ik wil geschoold worden!' zei een huisvestingsambtenaar. Huib keerde de situatie om. Hoe zou hij het vinden als zijn contactpersoon niet alles wist, maar het wel zou uitzoeken en erop terugkwam? Prima, was het antwoord. De berg weerstand waarmee de groep binnenkwam wist Huib door goed doorvragen binnen een halfuur te laten smelten. Sinds ik eind 2012 een leidinggevende positie kreeg, is Huib ook mijn coach. Misschien bijzonder, omdat we ook een werkrelatie hebben, maar Huib kan dat prima scheiden. Hij kende mijn zwakke en sterke punten natuurlijk al, dat is heel prettig. Laatst vroeg een collega of ik soms een cursus had gevolgd: zij had gemerkt dat ik anders omging met kritiek tijdens een vergadering, een direct en concreet resultaat van Huib's coaching.